Waar gaat het over?

Over een tijdje terug heb ik Karin Brouwers aangeschreven over de algemene problematiek rond de menopauze.
Deze dame vecht blijkbaar al langer voor een betere omkadering rond de overgang en ik zag in haar een perfecte partner.
In mijn mail vroeg ik haar om volgende zaken te behartigen:

Een sensibiliseringscampagne lijkt me hoognodig om

ā€¢	Bedrijven te begeleiden naar een betere opvang voor ons.
ā€¢	Alle vrouwen inzicht te laten krijgen dat de overgang meer is dan opvliegers alleen
ā€¢	Artsen sneller de link te leggen naar de menopauze bij uiteenlopende klachten
ā€¢	Echtgenoten voor te bereiden op wat ze mogen verwachten. (mijn man zou dat enorm op prijs gesteld hebben šŸ˜ƒ)
ā€¢	De politiek aan te manen hier geld voor vrij te laten maken voor degelijke onderzoeken
ā€¢	ā€¦

Mijn concrete vraag naar u is, of we niet kunnen samenwerken om dit onderwerp uit de taboewereld te trekken? 
U op politiek vlak en ik om een campagne op poten te zetten.
Het feit dan enkele BVā€™s en politicaā€™s hun stem al hebben laten horen, is al een goed begin.
Maar ik denk dat we met vereende krachten de maatschappij eindelijk kunnen wakker schudden.
Ideaal (maar niet noodzakelijk omdat het kort dag is ) zou 8 maart (Internationale vrouwendag) een mooie datum zijn om te starten.

Gevolg

Op 7 maart krijg ik van haar een mailtje terug met bijlage.

"Morgen op internationale vrouwendag zal de Senaat de resolutie ā€œvoor het uitstippelen van een menopauzebeleidā€ goedkeuren tijdens de plenaire zitting. 
De resolutie die ter stemming voorligt, vindt u als bijlage. Deze uiteindelijke tekst is tot stand gekomen na verschillende hoorzittingen en besprekingen in het adviescomitƩ voor gelijke kansen.

Ik wens u te bedanken voor uw steun en aanmoedigingen tijdens de totstandkoming van deze resolutie. Deze is tevens de aanzet geweest voor initiatieven in het Vlaams en Brussels Parlement en de Kamer.

Het is goed dat dit thema eindelijk op de politieke agenda werd geplaatst. Het zal aan de opvolgers in de verschillende parlementen en regeringen zijn om met onze aanbevelingen aan de slag te gaan en een degelijk menopauzebeleid uit te werken. "


Man, wat ben ik blij met deze eerste stap in de goede richting.

Wat betekent dit nu concreet?

Senatoren Maud Vanwalleghem en Karin Brouwers (cd&v) hebben vandaag een voorstel van resolutie ingediend om een menopauzebeleid uit te stippelen. 
Dit initiatief is bedoeld om de menopauze uit de taboesfeer te halen en de impact ervan op de meerderheid van de Belgische vrouwen aan te pakken.
 Laten we eens dieper ingaan op wat dit precies betekent:
  1. Sensibilisering en bewustwording: Het voorstel benadrukt het belang van meer sensibilisering en bewustwording over de menopauze. Door openlijk te praten over dit onderwerp, kunnen we het stigma doorbreken en vrouwen beter informeren over de symptomen en gezondheidsaspecten van de menopauze. Dit geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor werkgevers en zorgverleners.
  2. Impact op loopbanen: De menopauze valt vaak samen met het moment waarop de carriĆØres van vrouwen pieken. Het is essentieel om te begrijpen hoe de menopauze vrouwen op de werkvloer beĆÆnvloedt. Het voorstel pleit voor meer aandacht voor dit thema om discriminatie en uitval te voorkomen.
  3. Concrete maatregelen: Naast bewustwording stelt het voorstel ook concrete maatregelen voor. Denk aan terugbetaling van medische kosten, zoals hormoontherapie en behandelingen voor vroegtijdige menopauze.
Dus deze goedkeuring maakt dat er vanuit de politiek nu stappen ondernomen gaan worden om ons op Fysiek, mentaal en sociaal vlak gaan ondersteunen.